SEHF – Svenskt Energihamnsforum

ALLMÄNT

SEHF fungerar som ett samarbetsorgan för svenska energihamnar som hanterar flytande oljeprodukter, bioprodukter, LPG, flytande naturgas (LNG). I dagsläget har forumet 30 medlemmar. I medlemshamnarna hanteras mellan 40-45 miljoner ton råolja, oljeprodukter, bioprodukter, gas och LNG över kajerna årligen.

MÅLSÄTTNING

SEHF verkar för ett konstruktivt samarbete mellan forumets medlemmar och andra berörda företag, organisationer och myndigheter. Medlemmarna i SEHF samverkar genom att informera varandra om nyheter i branschen och hur man kan införa branschnormer beträffande miljö, arbetsmiljö, säkerhet och teknik. En del av detta arbete sker på medlemsmöten. För övrigt arbetar SEHF med:

 • att medlemmarna blir likvärdigt behandlade av myndigheter och organisationer.
 • erfarenhetsutbyte avseende drift, underhåll och incidenter.
 • sprida kunskap om tillbud och olyckor som kan drabba hamnarna.
 • skapa arbetsgrupper i aktuella och viktiga frågor och i övrigt utforma gemensam standarder och strategier.
 • medverka i utbildning samt sätta branschkrav på utbildningar och kompetensförsörjning.
 • agera remissinstans i frågor som berör medlemmarna.

NYHETER

Nästa SEHF-möte blir ett höstmöte den 27 – 28/9 2023. Mötet kommer att vara i Luleå och Piteå.

ALLMÄNNA PUBLIKATIONER

SEHF publiserar vissa publikationer som är
tillgängliga för alla i branchen att ta del av.
Här kan du läsa och ladda ner PDF:er.

Vilka är medlemmar i SEHF?

I SEHF finns följande hamnar och organisationer/medlemmar

 • Bergs oljehamn, Circle K
 • Borealis Group
 • Copenhagen Malmö Port AB
 • Gasum LNG Terminal i Nynäshamn
 • Gävle Hamn AB
 • Göteborgs Hamn AB
 • Hallands Hamnar AB
 • Helsingborgs Hamn AB
 • Kalmar Hamn AB
 • Karlshamns Hamn & Stuveri AB
 • Kvarken Ports Ltd
 • Luleå Hamn AB
 • Mälarhamnar AB
 • Norrköpings Hamn AB
 • Nynas AB
 • Oxelösunds Hamn AB
 • PetroPort AB
 • Port of Piteå
 • Preemraff AB
 • Skellefteå Hamn
 • Smålandshamnar
 • Sundsvalls Hamn AB
 • Sydkraft Thermal Power AB (E.ON)
 • Södertälje Hamn
 • Trelleborgs Hamn AB
 • Uddevalla Hamnterminal AB
 • Vattenfall Services Nordic AB
 • Visby Hamn
 • Vänerhamn AB

VILL DU FÅ MER INFORMATION OM SEHF?

Som medlem i SEHF har du möjlighet att ta del av branschens gemensamm dokument, branschnormer m.m. Dessutom finns det möjlighet att samverka på möten och ta del av nyheter och aktuella händelser.

Är du medlem?

Klicka här för att logga in på medlemssidan

Gasum